Hvem kan rekvirere ortopediske hjelpemidler?

Følgende spesialister kan rekvirere ortopediske hjelpemidler (skjema NAV 10-07.10):

  • Spesialist i ortopedisk kirurgi
  • Spesialist i revmatologi
  • Spesialist i nevrologi
  • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Spesialist i indremedisin
  • Spesialist i pediatri
  • Sykehuslege m/fullmakt

For at du skal få rask og nødvendig hjelp opp mot NAV, har vi et utmerket samarbeid med ortoped Per L. Opheim. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og foretar vurdering og rekvirering av ortopediske hjelpemidler hos oss i Tromsø etter behov.