Produksjon av ortopediske hjelpemidler

Trond Gunnar produserer ortose

Framstilling av ortopediske hjelpemidler stiller store krav til våre medarbeidere, som oftes gjøres i samarbeid med lege, fysioterapeut og annet helsepersonell som prøver å finne den beste løsning for våres brukere.

Ortopediske hjelpemidler er individuelt tilpassede proteser, ortoser og ortopedisk fottøy som skal erstatte en tapt legemsdel eller erstatte/gjenopprette tapt funksjon i bevegelsesorganene.

Ansvarlig ortopediingeniør tar nødvendige mål, eventuell gipsavstøpning og sørger for at våre ortopediteknikere produserer hjelpemidlet etter rette spesifikasjoner. Ofte må hjelpemiddelet prøves/tilpasses flere ganger før det kan ferdigstilles og utleveres til bruker.