Proteser

Proteser

En protese er en  mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte tap av legemsdel i et bevegelsesorgan.

Dette er begrenset til armproteser og benproteser. Proteser som opereres inn ved hjelp av kirurgi regnes ikke som ortopedisk hjelpemiddel.

Hvem rekvirerer proteser?

Arm eller benprotese rekvireres ofte av ortoped ved den kirurgiske avdeling  hvor amputasjon har blitt utført. Kan også rekvireres av andre leger med rekvisisjonsrett godkjent av helsedirektoratet (eks. ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalskmedisiner).

Måltaking, tilpassing:

En av våre ortopediingeniører tar gipsavstøpning av amputasjons-stumpen samt andre nødvendige mål for tilvirking av protesen.  Denne tilpasses så etter brukerens behov da det finnes mange typer proteser med ulike komponenter for forskjellige formål. bl.a. vanlige funksjonelle, kosmetiske og badeproteser. Lege, Ortopediingeniør og fysioterapeut vil ofte sammen finne den beste løsningen for bruker.

Ferdigstilling:

Er det brukerens første protese er den som regel klar til prøve i beste fall etter 2.dager eller opp til 2.uker alt etter tilgjengelighet, kapasitet og bestillingsstid på deler til protesen. Etter prøving justeres protesen til passform og funksjon er tilfredsstillende, før vi gjør den helt ferdig.

Aktive protesebruker

Opptrening:

Har brukeren nettopp fått sin første protese vil det alltid være en fysioterapeut på sykehuset som hjelper til med opptreningen. Opptreningen kan også foregå ved en rehabiliteringsinstitusjon.(f.eks: Nord-Norges Kurbad)

 

 

Hvis amputasjons-stumpen endrer fasong?

Fra noen måneder opp til et år etter amputasjon vil stumpen stadig forandre fasong. Dette kan føre til at  protesen ikke passer lengre. I så fall må protesebruker så snart som mulig ta kontakt med en av våre ortopediingeniører for justering av protesehylsa,  eventuelt  måltaking til ny. (amputasjons-stumpen kan også endre seg senere hvis bruker går opp eller ned i vekt.)

 

Stell av protese og stump:

Det er viktig at amputasjons-stumpen vaskes hver dag for å forebygge sår. Dette er lurt å gjøre hver kveld med mild såpe,slik at huden er tørr og fin  når protesen  tas på om morgenen, fuktig hud blir lettere sår enn tørr hud. (Mild såpe som ikke irriterer huden er det beste). Selve protesehylsen tørkes av hver dag med en fuktig klut. Stumpstrømper bør byttes og vaskes hver dag og hvis protesen er kledd med nylonstrømpe utvendig vaskes denne ved behov. Hygiene er viktig. Vi leverer mild såpe og fuktighetskrem spesielt  tilpasset protesebrukere, samt desinfiserende våtservietter for spesielle problemer. Spør oss gjerne om råd.

 

Hudproblemer:

Gnagsår eller trykksår er de vanligste problemene som kan oppstå ved bruk av protese.Dette kan skyldes at hylsen må justeres. Allergi for materialer kan føre til andre hudproblemer. Det er derfor viktig å ta kontakt med oss snarest mulig slik at hylsen kan justeres eller materialer som kan gi allergi-reaksjoner byttes ut. (husk god hygiene)

 

Valg av sko:

Det er viktig å velge riktig sko når man bruker protese.  Det beste er en relativt  lett sko med gummisåle uten for høy hæl, som kjøpes etter brukers friske ben. Protesen tilpasses og stilles inn etter hælhøyden på skoene. Ved bytte av sko er det derfor viktig at hælhøyden er lik den som allerede er på protesen da det ellers kan føre til feilfunksjon for bruker. Ved behov kan imidlertid ortopediingeniør endre stilling slik at andre sko kan brukes.

 

Reparasjon /Vedlikehold:

Hvis det skulle oppstå problemer med protesen ( ulyd , forandringer innstillinger osv.) Ta kontakt så snart som mulig, så setter vi opp en time til deg.

 

Ved behov for fornyelser:

Legespesialist vil alltid være den som vurderer behovet for ortopediske hjelpemidler. Ved førstegangsanskaffelser gjelder som regel legeerklæringen i 5 eller 10 år.  I denne perioden kan det ved behov, søkes om fornyelse til trygdekontoret. Vi kan hjelpe til med dette. Er legeerklæringen foreldet må denne fornyes hos spesialist. Det kan vi hjelpe deg med.

Ingen egenandel, men spesialistlege må beskrive den ønskede endringen og årsaken til denne.