Ortoser

Ortoser

En ortose skal erstatte, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan.Feilstillinger, instabilitet, ryggmargskade, polio, muskelsykdom, slag og lignende kan være årsak til behov for en ortose.

Det finnes en rekke forskjellige typer blant annet:

  • Droppfotskinner, lange støtteskinner
  • Sportsskinner ankel/ kne
  • Nattskinner og annet for barn med klumpfot/CP/muskelsyke
  • Skinner for arm, albue, håndledd etc.
  • Sitte og ståskall til barn
  • Fotsenger og spesialsko for forskjellige fotproblemer

Hvem rekvirerer ortoser?

Ortoser rekvireres av legespesialist, med rekvisisjonsrett godkjent av helsedirektoratet. ( F.eks, ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalskmedisiner)

Inger Lise produserer et ståskall

Måltaking, tilpassing:

Vår ortopediingeniør tar nødvendige mål eventuelt gipsavstøpning, ortosen blir så gjort prøveklar.  De fleste ortoser må prøves og justeres før de kan ferdigstilles. Lege, ortopediingeniør og fysioterapeut vil ofte sammen finne den beste løsningen for bruker.

 

Ferdigstilling:

Det er utallige forskjellige typer ortoser som har svært ulike måter og framstilles på. Noen typer skal prøves ofte mens andre er mye enklere, små barn vokser fort og må få ortosen raskt før den er for liten. det er derfor svært forskjellig tilvirkningsstid på ortoser.

 

Bruk av ortose:

De fleste ortoser bør tas ofte av den første tiden, slik at huden kan inspiseres for  trykkmerker. Spesielt over benete områder bør det kontrolleres nøye. Ortosen bør ikke brukes hvis det oppstår trykkmerker. Ta i tilfelle kontakt med ortopediingeniør så snart som mulig for justering.

 

Reparasjon /Vedlikehold:

Ortosen kan rengjøres med litt lunkent mildt såpevann. Hvis det skulle oppstå problemer med ortosen (ulyd, forandring innstillinger osv.)  ta kontakt så snart som mulig, så setter vi opp en time til deg.

 

Ved behov for fornyelser:

Legespesialist vil alltid være den som vurderer behovet for ortopediske hjelpemidler. Ved førstegangsanskaffelser gjelder som regel legeerklæringen   i 5 år.  I denne perioden kan det ved behov, søkes om fornyelse til trygdekontoret. Vi kan hjelpe til med dette. Er legeerklæringen foreldet må denne fornyes  hos spesialist. Vi er behjelpelige med bestilling av spesialistlegetime.