Ortopedisk sydde sko

Ortopedisk sydde sko

Dette er sko, støvletter eller støvler som er tilpasset, sydd og produsert for hver enkelt fot for å avhjelpe funksjonsforstyrrelser i fot og ankelregionen. Det vil si ved deformiteter med spesielle krav til plass, stabilitet og kvalitet. Kalles også for ortopedisk fottøy.

Ortopedisk spesialsydd sko har også innebygget fotseng med nødvendige avlastninger og korrigeringer, og har også mulighet for tilpasninger til forfots-proteser, ankelortoser i skaftene.

Måltagning og tilpassing:

Det er flere måter å ta mål til ortopedisk spesialsydd fottøy. En måte er fotavtrykk og så ta et mål rund foten med målband, en annen er å ta gipsavstøpning av foten.

Ved førstegangs-tilpassing lages ofte en prøvesko i plast eller lær, når denne er prøvd og justert  velges modell og farge før den endelige skoen lages.

Hvem rekvirerer Ortopedisk fottøy?

Ortopedisk fottøy rekvireres av legespesialist, med rekvisisjonsrett godkjent av helsedirektoratet (Ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalskmedisiner ,pediater).

Egenandeler:

Rikstrygdeverket har bestemt at det skal betales egenandel på ortopedisk fottøy.

Bruk av ortopedisk fottøy:

Den første tiden bør fottøyet brukes forsiktig. Huden må inspiseres nøye  for  å kontrollere at det ikke er trykkmerker eller sår. Hvis det likevel skulle oppstå problemer må ikke skoen brukes.Ta kontakt med oss så snart som mulig for å få skoen justert.

Ved behov for fornyelser:

Legespesialist vil alltid være den som vurderer behovet for ortopediske hjelpemidler. Ved førstegangsanskaffelser gjelder som regel legeerklæringen  i 5 år.  I denne perioden kan det ved behov, søkes om fornyelse til trygdekontoret. Vi kan hjelpe til med dette. Er legeerklæringen foreldet må denne fornyes  hos spesialist. Dette kan vi hjelpe deg med.