Fotsenger

Fotsenger

Fotsenger er skoinnlegg som er individuelt tilpasset foten, laget etter scanning, avtrykk eller gipsavstøpning.

Fotsenger skal korrigere feilstillinger, avlaste ømme områder, sår eller fordele belastningen jevnt under foten.

Fotseng, hva er det?

Fotavtrykk

En vanlig innleggsåle er ”hyllevare” og har en form som tilsvarer et gjennomsnitt i den enkeltes sko-størrelse. En innleggsåle som lages etter en kopi av pasientens fot kalles en ”fotseng”. Det er flere måter å lage en kopi av foten på, ortopediingeniøren kan ta mål med å scanne foten inn på data, legge våte gipsbind på pasientens fot, eller pasienten kan tråkke i en ”skumboks” (eller som blomsterhandleren ville sagt, en boks med ”oasis”). Hos oss har det blitt vanlig å ta mål ved scanning, hvor dette bearbeides og modifiseres på data. Med de to sistenevnte målemetodene lager vi en kopi av foten i gips som vi så jobber videre med.

Forskjellige fotsengsmaterialer

Prosessen avsluttes med at vi produserer fostengen i ulike materialer ut ifra den modifiserte fotkopien, som vi så sliper til slik at det blir en såle som passer i skoen.

Når man lager en fotseng, har man god kontroll på hvordan trykket blir fordelt under foten. Den enkleste form for fotsenger følger fotens fasong uten noen andre ”fiksfakserier”. Da vil trykket bli tilnærmet det samme under hele foten. Lages denne fotsengen i et mykt materiale så vil dette øke komforten, men hvis man bruker harde materialer isteden så vil skoen føles mer stabil.

Det vanligste er å modifisere fotkopien slik at trykket ikke fordeles jamt, i tillegg kombinerer man ofte forskjellige materialer. Sålens underside kan også slipes i ulike vinkler (i motsetning til å slipe helt flatt)

Fotseng til sko og sandaler

Det man ønsker å oppnå med en fotseng kan være:

  • korrigere en feilstilling
  • utligne en feilstilling
  • avlaste et smerteområde helt eller delvis
  • gjøre foten mer stabil i skoen
  • redusere belastning på ledd, først og fremst fotens ledd og ankelleddet, men også kneleddet

Hvor ofte kan man kjøpe fotsenger og hva koster det?

Det ytes støtte til inntil et par fotsenger pr. år, med unntak – sitert fra rundskriv om støtte til ortopediske hjelpemidler:

Det kan også ytes stønad til inntil to par fotsenger innenfor et kalenderår til bruker som på grunn av vekst, hygiene, korrigerende kirurgiske inngrep ved fotdeformiteter eller fare for sårdannelser har behov for hyppigere utskifting.

Diabetikere og andre med fare for arterielt og nevrogent betingede trykksår og revmatikere med høy risiko for utvikling av alvorlig fotkomplikasjon, kan ha særskilt behov for utskifting av fotsenger. Det er bare diabetespasienter som er fritatt fra å bli avkrevd egenbetaling når det utleveres fotsenger ut over ett par innenfor et kalenderår.

Egenandel

Egenandelen for et par fotsenger er 440,- kr, har du ikke et gyldig vedtak på fotseng fra trygdekontoret koster fotsengene 1.900,- kr for å produsere her hos oss.

Priser oppdatert senest 17.4.2014, med forbehold om feil.