Ben- og armproteser

Ben- og armproteser

– vi tilpasser både ben- og armproteser

Protese er et ortopedisk hjelpemiddel som erstatter helt eller delvis manglende kroppsdeler.

I samarbeid med bruker, lege og fysioterapeut kartlegger våre ortopediingeniører hvilke ønsker, behov og fysiske forutsetninger den enkelte bruker har. Dette er med på å bestemme hva slags protese vi lager og hvilke komponenter som blir brukt og hvor vårt mål er å finne den beste løsningen for bruker.