WalkAide for dropp-fot

WalkAide for dropp-fot

WalkAide er en avansert elektrisk dropp-fot stimulator, også kalt peroneus-stimulator, som er utviklet av Innovative Neurotronics i USA. Den kan hjelpe folk som ikke selv klarer å løfte fotbladet nok til å få klaring fra underlaget når benet svinges frem under gange. Det kan være alt fra lett subbing av stortåen til at man nesten ikke klarer å få det svake benet frem. Dette kan være veldig hemmede, ved at man må kompansere med resten av kroppen og gjør gangen veldig enerigkrevende.

I motsetning til tidligere tilsvarende løsninger, trenger man ikke lenger en hælsensor, kun en mansjett med WalkAide enheten festet rett under kneet (se bildet ovenfor). Med justeringsmuligheter via dataprogram med ortopediingeniøren og knapper på selve WalkAide-enheten, har man mulighet for tilpasning for den enkelte bruker.

WalkAide systemet har og ett praktiske fortrinn: en større frihet til valg avskotøy, eller ikke å bruke sko i det hele tatt!

Ønsker du å prøve WalkAide-produktet?

Ta kontakt
for mer om WalkAide

 

WalkAide for barn

WalkAide har en ny mansjett (cuff) tilpasset barn. For å lese mer, last ned brosjyren: WalkAide-for-barn.pdf
Se også hvordan WalkAide hjelper Zoey (USA) med Cerebral Parese til å gå og løpe bedre:

For hvem passer WalkAide?

WalkAide er kun for pasienter som har dropp-fot som skyldes sykdom eller skade i sentralnervesystemet. Dette kan være:

  • Hjerneslag
  • MS (Multiple Sclerose)
  • Inkomplett ryggmargsskade
  • Traumatisk hjerneskade
  • CP (Cerebral Parese)

Kontraindikasjoner ved bruk av WalkAide

WalkAide fungerer ikke på pasienter med dropp-fot grunnet perifere skader dvs sykdom eller skader på ryggmargen i Lumbalcolumna eller på nervens gang fra ryggmargen og ut i benet. Eksempler på perifere skader: Polio, Charcom Marie- Tout, Prolaps i lumbalcolumna, skade på nerven etter hofte- eller kneoperasjoner, traumatiske knusningsskader av benet i ulykker hvor nerven i benet er skadet. Pacemaker (må alltid avklares med lege), anfallslidelser som epilepsi (må alltid avklares med lege), kreft i området rett under kneet (pga økt sirkulasjon), blodpropp i den aktuelle leggen (pga økt sirkulasjon), nagler i fibulahodet (totalprotese i kneet går fint), graviditet.