Til Tromsø fra Russland

Til Tromsø fra Russland

– for å lære å produsere barnehjelpemidler

Vladimir Golovin og sønnen Stephan Golovin er begge russiske ortopediingeniører som har vært på besøk hos oss i Nord-Norges Ortopediske Verksted for å lære mer om barnehabilitering og hvilke metoder som brukes for å lage ortopediske hjelpemidler til barn og unge i Norge. De håper å kunne lage en ”ny vei” for barn med funksjonshemning i Russland. Dette er barn som i dag sjeldent får ortopediske hjelpemidler selv om dette kan ha svært stor betydning for deres liv. Vladimir og Stephan er derfor veldig fornøyd med oppholdet i Tromsø som har gitt mange nye impulser om hvordan man kan hjelpe disse barna ved hjelp av metoder som er lite brukt i Russland i dag.

Eivind deler sin ortosekunnskaper

Vladimir driver firmaet Ortho-Kosmos i Moskva der Stephan er faglig leder. Firmaet er høyteknologisk og er en del av ”Space Ship og Space Coropration Energia” som blant annet lager sputnik romraketter. Vladimir er en vel anerkjent ortopediingeniør i Russland og i 1992 fikk han overrakt en utmerkelse av daværende statsråd Vladimir Putin, for sitt arbeid innenfor ortopedi i Russland.

Det er derfor svært givende for de ansatte på Nord-Norges Ortopediske Verksted å kunne bidra og fortelle om hvilke metoder som brukes og hvilke hjelpemidler som lages her i Tromsø.

Notater skrives og bilder tas samtidig som en av ortopediingeniørene viser hvordan man tar gipsavstøpning til ulike barnehjelpemidler mens en av ortopediteknikerne begrunner materialvalg og konstruksjonsmetoder videre i prosessen. Dette skal være en del av grunnlaget for opplæring av nye ansatte i Russland som nå skal begynne å jobbe med barnehjelpemidler.

Full traffik i ortoselabben

Ortho Kosmos er i dag spesialister på proteser til brukere fra hele Russland, både til krigsrammede fra Tsjesjenia og til idrettsutøvere fra det russiske paralympiske landslaget. Det er derfor et stort steg for bedriften å starte med barnehjelpemidler da det trengs å investere i ny kompetanse, teknologi og materialer. Tverrfaglig samarbeid med leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell er også avgjørende og kontakt med senter for barnhabilitering i nærheten av bedriften er allerede opprettet. Ellers er Vladimir svært overrasket over hvor mange barnehjelpemidler som lages i Norge og hvor god oppfølging barn på habiliteringsentret i Tromsø får. Han håper at samarbeidet med senteret i Russland vil føre til at flere barn vil kunne få den hjelpen de trenger også der. Et samarbeid om barnehjelpemidler i Barentsregionen er også noe Vladimir veldig gjerne vil få til når de har kommet i gang for fullt i Moskva.

Vi i Nord-Norges Ortopediske Verksted er svært godt fornøyd med besøket. Det å kunne samarbeide og hjelpe hverandre over grenser er positivt og lærerikt for begge parter.