Karbon i fremstilling av ortoser

Karbon i fremstilling av ortoser

Vår ortopediingeniør og teknikere har fått opplæring i bruk av forskjellige typer karbon. Opplæringen har funnet sted hos Centri i Sverige og ved bedriftsbesøk her hos oss av Ortopro.

TFC fra Centri gir oss muligheten å modellere gipser og ortoser av stor vanskelighetsgrad og hvor man kan lage områder på ortosen mykere eller stivere som gir stor fleksibilitet og langt flere muligheter enn tidligere.

Ankelortoser i karbon og plast

Ortoser av TFC er meget lette, sterke og kosmetiske. F.eks med ankelortoser kan vanlige joggesko benyttes i stede for spesielle ortose sko.

Karbonen fra Ortopro som i samspill med nye og funksjonelle ledd gir oss muligheten til å lage lettere og mer funksjonelle lange ortoser. Det har tidligere vært ei utfordring at lange ortoser ofte blir ubehagelig tunge og mindre funksjonelle for brukeren. Denne type karbon som er basert på epoxi gir mye bedre kvalitet enn «pre-preg» karbon selv om de begge er basert på samme type epoxi-material.

Vadim Sjøstrand