Fysioterapeut fra Afrika

Fysioterapeut fra Afrika

I 2009 hadde vi besøk av en fysioterapeut fra Malawi. Petros Chiwombo er utdannet i Tanzania og jobber til daglig i Malawi Against Physical Disabilities (MAP). Han var på utveksling i Tromsø i samarbeid med Fredskorpset og fysioterapiavdelingen ved Høgskolen i Tromsø. De jobber med å lage en fysioterapiutdanning i Malawi, den første i sitt slag. I den anledning ønsker Petros å observere og erfare hvordan det norske helsesystemet fungerer.

Petros og Eivind

Som et ledd i dette ønsket han å se hvordan et norsk ortopedisk verksted drives. I løpet av to dager fikk Petros observert klinikker, produksjonsrutiner, samt litt innføring i hvordan trygdesystemet i Norge fungerer. Han fikk også med seg produkteksempler som han kan ta med seg tilbake til Malawi.

Vi vil med dette takke Petros for et fruktbart besøk og med ønske til lykke videre.

– Eivind Modalsli