Bli ortopediingeniør

Bli ortopediingeniør

Ortopediingeniører designer og tilpasser ortopediske og tekniske hjelpemidler for at brukerne skal kunne fungere bedre i hverdagen. Yrket krever teknisk og medisinsk kompetanse for å kunne hjelpe den som har en varig funksjonshemming. Velger du å studere til ortopediingeniør, kan du etterpå arbeide ved offentlige og private ortopeditekniske avdelinger eller tekniske hjelpemiddelsentraler. Bachelorgraden gjør deg også kvalifisert til å ta oppdrag i utviklingsland gjennom frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors og Fredskorpset.

Les mer om studiet på HiOA sine nettsider
http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Bachelor/Ortopediingenior