Egenandeler

I henhold til Lov om folketrygd er det ingen egenandeler på proteser, ortoser og tekniske hjelpemidler, men NAV har besluttet at pasienter må betale egenandeler på fotsenger, spesialsko og ortopedisk spesialsydd fottøy, samt egenbetaling på innleggsåler.

FotsengerSpesialskoOrtopedisk fottøy

Egenandel på fotsenger

Det er en egenandel på kr. 450,- pr. par eller kr. 225,- for en stykk fotseng. Dersom spesialist i indremedisin eller ortopedi har godtgjort at brukeren har behov for hyppig utskiftning av fotseng på grunn av forebygging eller behandling av alvorlige sårdannelse ved diabetes mellitus, dekkes utgiftene for mer enn et par fotsenger pr. år fullt ut.

Egenandel på spesialsko

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par spesialsko pr. år. Det kan dispenseres fra denne bestemmelsen. Det er en egenandel på kr. 655,- pr. par for voksne og kr. 395,- pr. par for barn under 10 år. Folketrygden dekker de første kr. 1.300 (inkl.mva) av utsalgsprisen på spesialsko. For eksempel: Dersom spesialskoene koster kr. 1.940 inkl. mva vil Folketrygden dekke kr. 1.300 slik at egenbetalingen pasienten må dekke blir kr. 655,- inkl.mva. Når det gis dispensasjon fra antallsbegrensningen dekkes utgiftene til spesialskoene fullt ut, dvs. at pasienten slipper egenbetaling fom. par nr. tre.

Egenandel på ortopedisk spesialsydd fottøy

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par ortopediske pr. år. Det kan dispenseres fra denne bestemmelsen. Det er en egenandel på kr. 655,- pr. par for voksne og kr. 395,- pr. par for barn under 10 år. Når det gis dispensasjon fra antallsbegrensningen dekkes utgiftene fullt ut fom. par nr. tre.

Egenbetaling på innleggsåler

Det er egenbetaling på kr. 1200,- pr. par for innleggsåler for voksne, og kr 850,- pr par for barn til og med 15 år. Hvis man møter opp til time uten å ta ut noen hjelpemidler, betaler man ett konsultasjonshonorar på kr 200,- for voksne og kr 150,- for barn.

Priser oppdatert 27.1.2016, med forbehold om feil.