Besøkssteder

Våres hovedklinikk ligger i Tromsø i Mellomvn 23, men vi har og besøkssteder i

  • Hammerfest
  • Kirkenes

Loading map...

Loading

 

Hammerfest Sykehus: Ortopedisk poliklinikk

I Hammerfest er vi tilstede og har brukerkonsultasjoner ca. en gang i måneden. Klikk her for Hammerfest-kalenderen.

 

Kirkenes Sykehus: Fysikalsk Avdeling

Kirkenes er vi tilstede og har brukerkonsultasjoner ca. en gang i måneden. Klikk her for Kirkenes-kalenderen.